Kjpe bolig

Kjpe bolig av Vendo Eiendom AS

Har du kjøpt eller vurderer å kjøpe bolig av Vendo Eiendom AS. Da ønsker vi deg velkommen til et godt samarbeide.

Boligen vi skal levere vil bli bygget etter alle de regler og normer som det stilles krav til, vi ønsker sågar å yte mer, ved å levere en særlig godt bygget bolig, oppført av de beste håndverkerne vi kjenner og av de beste materialene på markedet.

Underveis i byggingen vil det være et tett samarbeide med deg som kjøper. Du blir innkalt til møte med elektriker, rørlegger og maler for valg av plassering av utstyr o.l. Videre vil du være i tett dialog med vår entreprenør hva gjelder løsninger og eventuelle tilvalg til din bolig. På noen prosjekter kan det være begrensninger i mulighet for tilvalg som følge av prosjektets utforming og godkjenning, men vi finner som regel en løsning med våre kunder.

Det er ofte man lurer på ting underveis i byggingen. Da er det hensiktsmessig å kontakte oss for en avklaring. Er det spørsmål av bygninsteknisk karakter er det vår byggeleder Daniel Sramek som er rette mann. Send ham en mail og han kommer tilbake til deg så snart han har sett på saken.

Alle nybygg selges med avtale basert på Bustadoppføingslova. Dette innebærer en del avtalerettslige sikringer for deg som kjøper. Det stilles blant annet krav til sikkerhetsstilllse for kontraktsoppfyllelse av begge parter. Og det stilles krav til sikkerhetsstillelse de 3 første årene etter at bygget er overlevert, gjerne i form av en bankgaranti eller forsking. Dette er med på å trygge handelen og den avtalte kvalitet på leveransen.

Har du kjøpt eller vurderer å kjøpe en brukt bolig av oss, er det andre lover som regulerer handelen. Da er det avhendingsloven som legges til grunn for avtalen. Denne har en begrensende paragraf, §3.9 som sier noe om at boligen selges som den er, såkalt ass is. Dette betyr at vi fraskriver oss noe av ansvaret i forbindelse med eventuelle skjulte mangler. Noe som igjen betyr at det må være en såkalt vesentlig skjult mangel for at man skal kunne påberope seg mangelen. Det må imidlertid tillegges at de aller fleste eiendomshandler i dag er begrenset av denne paragrafen, således er ikke dette noe spesielt med det vi gjør.

Når man har overtatt en bolig, nyoppusset eldre bolig, eller helt ny bolig er det en del ting som er påregnelig i forbindelse med huset. Når boligen har satt seg og tørket fra seg vil det være påregnelig med noe riss og sprekker stedvis, samt at dører og vinduer går tregt stedvis. Dette er ting som ikke dekkes av noe reklamasjonsrett med mindre det er vesentlige avvik. Disse tingene går vi gjerne igjennom med deg på en ettårsbefaring, det vil si ett år etter at du overtok eiendommen. Da har vi mulighet til å justere dører og eventuelt vinduer. Men som nevnt kan vi ikke ta ansvar for riss og sprekker som følge av bevegelser i bygget. Dette er også et normalt forbehold ved kjøp av ny bolig og ikke noe som kun gjøres av Vendo Eiendom AS.

Det er også viktig å merke seg prinsippet om at beskrivelse gjelder forann tegning, og at ny beskrivelse gjelder forann eldre. Et eksempel har kan være at de møbler som er vist på tegninger ikke følger handelen. En annen ting kan være terrasse på terreng som ikke er nevnt i beskrivelsen, men er tatt med på tegning, ikke nødvendigvis følger handelen. Har du spørsmål rundt dette er det viktig at du tar kontakt for avklaring så snart du er i tvil.

Vi føler oss trygge på at du som boligeier vil bli svært fornøyd med boligen din. Når du overtar boligen overleverer vi også en boligmappe med dokumentasjon for bruk, denne er det viktig at du som bruker setter deg godt inn i.

Gratulerer med din nye bolig.

Vendo Eiendom AS | Basbergveien 160 | 3114 Tønsberg | Tlf. 9505 9318 | email: knut@knutroer.no