Om Vendo

Vendo - Spesialisten p boligutvikling.

Vendo Eiendom AS har spesialisert seg på boligutvikling med utgangpunkt i fortetning av eksisterende boligområder.
Våre boliger blir tilpasset områdene profesjonelt med bruk av kompetanse fra blant annet egen sivilarkitekt. Når vi har ervervet en tomt eller et område for utvikling jobber vi i team, med kommunikasjon direkte mot de kommunale myndigeheter for best mulig tilpasning til omkringliggende områder. Underveis i prosjekteringen blir boligene lagt ut for salg, hvor du som kjøper har mulighet til å være med på tilpasning av dine egne løsninger i prosjektet. Jo før du inngår avtale om kjøp, jo mer kan du være med å prege det ferdige resultatet.

Ikke noe blir overlatt til tilfeldighetene.
Tross alt - kjøp av bolig er en av de viktigste beslutningene du gjør.
Det handler om din fremtid og din økonomi!

Vendos mål

Vendo skal være det optimale bindeleddet mellom boligprosjektet og deg som kjøper. Vi skal skape trygghet og sikkerhet, entusiasme og glede hos alle vi møter. Med faglige kvalifikasjoner, energi og
utstråling skal vi bli den beste eiendomsutvikleren av boliger.

Det er med glede og stolthet vi har mottatt tilbakemeldinger om at vi ivaretar våre kunders
interesse på en god måte. Det er et skussmål vi skal ta vare på og foredle.
Vårt mål er å skape trygghet og entusiasme for alle våre kunder, og å tilby bransjens beste
kompetanse på alle felt, herunder:

- Profesjonell rådgivning for kjøper

- Tett oppfølging av kjøper

- Oppfølging etter salg/kjøp

Vendo Eiendom AS | Basbergveien 160 | 3114 Tønsberg | Tlf. 9505 9318 | email: knut@knutroer.no