Selge tomt

Har du en tomt du lurer p selge, eller kanskje en boligeiendom med srlig stor tomt? ta kontakt.

Det er viktig å vite hvordan du skal selge tomten din, skal du gjøre et rent salg med oppgjør ved overhjemling, eller skal du være med på å utvikle eiendommen. Ved et rent salg er det stor fare for at du lar oppsiden ved utvikling gå til spille.

Vendo Eiendom AS inngår gjerne avtaler med tomte/eiendomsselgere om deling av oppside ved utvikling av eiendommen. Dette innebære at selger er med på å bære deler av risikoen underveis i prosjekteringen, men at du som tomteselger også er med på å dele oppsiden ved realisering. 

Avtalene som inngås ved risikodeling går gjerne over noen år, hvor Vendo Eiendom AS som eiendomsutvikler bruker tiden på prosjektering, utvikling og gjennomføring av salget. Tomteselger har da mulighet til å være med hele veien til salget er gjennomført, alternativt til godkjent byggesak, eller reguleringsplan. Det er mulig å være med på kun deler av veien til målet om realisasjon.

Vendo Eiendom AS | Basbergveien 160 | 3114 Tønsberg | Tlf. 9505 9318 | email: knut@knutroer.no